Ubezpieczenia

Co dokładnie obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodów dotyczy przede wszystkim zwrotu strat powstałych w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno obrażeń osobistych, jak i szkód materialnych lub szkód. Należy pamiętać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest przypisane do konkretnego samochodu, a nie do właściciela samochodu.
Nawet jeśli wszyscy słyszeliśmy o tej polityce, czy naprawdę rozumiemy, przed czym nas chroni? Dowiedz się więcej o ochronie zapewnianej przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Co to jest ubezpieczenie OC i jak działa?

Jako ubezpieczenie obowiązkowe w Polsce, ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest określone przez prawo i jest takie samo w każdej firmie, co oznacza, że ​​jest dostępne dla wszystkich kierowców. Zgodnie z art. 34 ustawy ubezpieczeniowej odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje „jeżeli właściciel lub kierujący pojazdem mechanicznym jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu, który skutkuje śmiercią, uszkodzeniem ciała lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.”

Co to oznacza w prawdziwym świecie?

Omówimy, jaki jest zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego i kiedy zacznie ono obowiązywać. Krótko mówiąc, ubezpieczenie OC pojazdu ochroni nas, jeśli w wyniku eksploatacji naszego samochodu wyrządzimy szkodę cudzemu mieniu lub osobie. Należy zauważyć, że szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu obejmują uszkodzenia powstałe podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, załadunku i rozładunku, jak również uszkodzenia powstałe podczas zatrzymywania, parkowania lub parkowania pojazdu. Kiedy myślimy o tym, co obejmuje ubezpieczenie OC, często pomijamy znaczenie tych aspektów ochrony.

Zastrzeżenia

Wiedza o tym, co jest objęte ubezpieczeniem OC, a także jakie zdarzenia są wyłączone z jego ochrony, jest cenna dla właścicieli firm. Zgodnie z art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez kierowcę właścicielowi samochodu, a także za szkody w frachcie, paczkach lub bagażu przewożonym za opłatą; polegająca na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych i innych kosztowności; polegające m.in. na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,

Jakie strony objęte są polisą OC?

Temat tego, co jest objęte ubezpieczeniem OC, wiąże się z pytaniem, kto jest chroniony, a kto nie korzysta z ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC nie dotyczy jednego kierowcy, ale konkretnego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 35 ustawy, „obejmuje odpowiedzialność cywilną każdego, kto prowadząc pojazd mechaniczny w okresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządza szkodę w związku z jego użytkowaniem”.

Ważne jest również dbanie o własne straty.

Powinniśmy rozważyć wykupienie opcjonalnej polisy klimatyzacyjnej teraz, gdy znamy zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zawarliśmy umowę z Autocasco na pokrycie kosztów naprawy własnego samochodu – również w przypadku, gdy jesteśmy winni wypadku. Ochrona przed kradzieżą samochodu może być również objęta ubezpieczeniem AC.

 

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/